Möt Peder Remman på Boneprox

Möt Peder Remman på Boneprox

Jag heter Peder Remman och som många säkert hör på mitt efternamn
(om inte så på min brytning) så kommer jag från Norge men har de
senaste 14 åren bott i Sverige. Som tonåring spenderade jag min tid på
bandybanan vilket resulterades i en flytt från Norge till bandygymnasiet i
Nässjö för att satsa på att bli elitidrottare. I Nässjö träffade jag Anton
Kärrbrink som jag idag driver bolaget Boneprox med, även tillsammans
med min bror Theodor Remman och 13 fantastiska anställda samt
ytterligare 12 grymma specialister.

Jag har själv inte Afte men känner flera som har det och Boneprox har
flera specialister kring Orofacial medicin och Afte anslutna till Konekta.
Bland annat finns Maria Bankvall, forskare inom aftösa sår, tillgänglig i
Konekta där tex tandvården enkelt, tryggt och mer effektivt kan få svar på
sina remisser.

Vi på Boneprox arbetar i huvudsak med tandvården och tycker Afte.info
har mycket bra information kring Afte. Vi har därför börjat samarbeta med
dem och deras nätverk Aftegruppen och AfteNätverket och ser bra
möjligheter att vi tillsammans ska kunna förbättra delande av information
och erfarenheter och underlätta för fler att ta del av expertkunskaper
kring Afte och munhälsa via Konekta.

Grunden till Boneprox kom när vi pratade med Antons farfar, tandläkare
Kjell Kärrbrink, som utforskade hur man kunde analysera röntgenbilder av
käkbenet för att bedöma om en person låg i riskzonen för benskörhet eller
inte och på så sätt hjälpa till att förebygga en av våra stora folksjukdomar.
Detta resulterade i att Anton, Theo och jag tillsammans startade upp
Boneprox, som till en början fokuserade på att hitta riskpatienter för
benskörhet baserat på tandröntgenbilder genom en molnbaserad
plattform för att enkelt och säkert sköta logistiken av bilderna.

Information om Konekta
Konekta är en tjänst där kliniker, tandläkare och specialister möts och
arbetar tillsammans digitalt. Plattformen är utvecklad för och av
tandvårdspersonal tillsammans med Boneprox för att öka tillgängligheten
till specialistkompetens och säker kommunikation. I Konekta kan du skapa
patientfallsdiskussioner, remisser och second opinions på kliniken. Alla
specialister besvarar konsultationerna direkt på plattformen, vilket innebär
att patienten slipper långa väntetider. Detta tror vi att de som bla lider av
Afte kan ha god nytta av genom att de som tar upp detta med sin
tandläkare också snabbt och enkelt kan få ett utlåtande från en expert
inom området via Konekta.