Afte.info - andra munbesvär

Andra besvär i munnen

Förutom Afte finns det flera andra, mer eller mindre vanliga besvär, du kan uppleva i munnen. Några av dessa, BMS och OLP, tar vi upp nedan. Även här finns det källor till varje text där du kan gå vidare och fördjupa dig i det som intresserar dig.

BMS – Burning Mouth Syndrome

Vad är BMS?

Burning Mouth Syndrome (BMS) är ett smärtsamt tillstånd som ofta beskrivs som en brännande, skållande eller stickande känsla i munnen som kan uppstå varje dag i flera månader eller längre. Muntorrhet eller en förändrad smak i munnen är också vanligt. BMS finns oftast hos vuxna över 60 år. Det uppskattas vara ungefär fem gånger mer frekvent hos kvinnor än hos män. Läkare och tandläkare har inget specifikt test för BMS, vilket gör det svårt att diagnostisera. Ingen specifik behandling fungerar dock för alla. En läkare kan dock ordinera läkemedel som hjälper dig att hantera smärtan, muntorrhet eller andra symtom.
 

Tips på vad som kan hjälpa

För att lindra smärtan kan du smutta på en kall dryck, suga på en isbit eller tugga sockerfritt tuggummi. Andra tips är att undvik saker som kan irritera munnen, till exempel:

 • Tobak
 • Heta, kryddstarka livsmedel
 • Alkoholhaltiga drycker
 • Munskölj som innehåller alkohol
 • Produkter med hög syrahalt såsom citrusfrukter och juice

Undersökning om vitamin/mineralbrist bland 659 personer med BMS

Underökningen baserades på blodprover hos BMS-patienter som tagits vid Mayo Clinic under ett helt decennium. Där kunde man konstatera följande brister bland patienterna:

 • D-vitamin, 15%
 • Vitamin B2, 15%
 • Vitamin B6, 5,7%
 • Zink, 5,7%
 • Vitamin B1, 5,3%
 • Tyrotropin, 3,2%
 • Vitamin B12, 0,8%
 • Folsyra, 0,7%

Nya rön om BMS

Läs mer…

Mer information och grupper om BMS

Den svenska Facebook-gruppen Burning Mouth Syndrome BMS Sverige är den största gruppen som är speciellt skapad för personer som lider av BMS. Gruppen är sluten men du kan ansöka om att få bli medlem.

OLP – Oral Lichen Planus

Vad är OLP?

Lichen Planus är en sjukdom som kan påverka huden och slemhinnan. Oftast i munnen. Sammantaget påverkar Lichen Planus cirka 2 procent av befolkningen. Även om det kan förekomma i alla åldersgrupper, drabbas oftast kvinnor över 50 år. Orsaken till Lichen Planus är inte helt klarlagd, men genetik och immunitet kan vara inblandade.

Hur ser Oral Lichen Planus ut?

Bilder på olika typer av OLP med tillhörande förklaringar hittar du på AAOM.com Du kan även göra en bildsök på Google eller klicka här för att visa bilder.

Diagnos av Oral Lichen Planus

OLP utvecklas ofta långsamt och du kan gå utan symptom under en längre tid. Ett tandläkarbesök kan göra att tandläkaren upptäcker förändringar på munslemhinnan. För att ställa en diagnos tas vanligtvis en biopsi på slemhinnan.

Hjälpfulla tips och tricks

Målet med behandlingen är att lindra besvären. Eftersom färre än 20% av patienterna upplever att de blir av med sjukdomen, är behandlingen symtomlindrande, inte botande. Några tips är:

 • Undvik ämnen som förvärrar tillståndet
 • Ha god munhygien
 • Borta tänderna regelbundet
 • Undvik livsmedel som gör det värre

Mer information och grupper om Oral Lichen Planus

Det finns en svensk Facebook-grupp för personer med OLP. Gruppen är sluten men du kan ansöka om att få bli medlem.